TUTTUPPROR

Som kritik mot dagens exponeringen av kvinnans kropp gjorde jag en bildserie med sex illustrationer föreställande avklädda kvinnor i vardagliga situationer. 

 

Detta gjorde jag för att visa på att det inte handlar om att man exponerar kvinnokroppen utan om hur man exponerar den.